PERSONEELSTEKORT

In Nederland

Feiten en cijfers_29

 


25%

Van de bedrijven in Nederland had in het vierde kwartaal van 2018 last van een tekort aan personeel.


20%

Is het personeelstekort gestegen sinds 2016. Toen waren er nog amper bedrijven die aangaven dat ze last hadden van personeelstekorten. Het gemiddelde voor Nederland was maar 5 procent.

Feiten en cijfers personeelstekort_284

Feiten en cijfers personeelstekort_285

van de niet-financiële bedrijven verwacht dat de personeelssterkte in 2019 zal toenemen.


Feiten en cijfers personeelstekort_286

van de bedrijven in vervoer en opslag heeft een tekort aan personeel.

Zo maak je je bedrijf aantrekkelijk voor personeel

Feiten en cijfers personeelstekort

9/11
Loading ...